Διάφορα | ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ | hits: 1652
Μια πρώτη απάντηση στον κ. Αντώνη Γκίβαλο
σημείωμα των Σ.Κ.
Δευτ, 19 Ιουν 2006

Ο κ. Αντώνης Γκίβαλος είχε στείλει παλιότερα στις Σελίδες Κριτικής ένα σημείωμα σχετικό με την εξουσία. Από τότε έστειλε άλλα τρία κείμενα: Ένα άρθρο για την επέτειο της επανάστασης του '21 ένα κείμενο για την παιδεία και τελευταία μια επιστολή στην οποία σχολιάζει την πολιτική στάση του συντάκτη των Σελίδων Κριτικής.

Μέσα από τα γραφτά του κ. Γκίβαλου προκύπτει μια ορισμένη γενική πολιτική θέση που, στην γενικότητά της είναι κοινή στις ομάδες της λεγόμενης Εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς. Δεν είναι ωστόσο σαφές ποια ποικιλία αυτής της θέσης υποστηρίζει ο επιστολογράφος.

Η άποψη του συντάκτη των σελίδων κριτικής για την Εξωκοινοβουλευτική Αριστερά είναι αμφίρροπη:

Από την μια μεριά, θεωρεί ότι είναι ο φυσικός του χώρος, αφού γεννήθηκε πολιτικά σ' αυτόν, πριν την δικτατορία, αφού απεχθάνεται τον αντισταλινισμό, αφού τρέφει εκτίμηση για τον (νεανικό κυρίως - αλλά όχι μόνο) κόσμο που επιμένει να κινείται σ' αυτόν και αφού τέλος θεωρεί ότι η μελλοντική Αριστερά θα είναι ιδεολογική και πολιτική συνέχεια αυτού του χώρου.

Από την άλλη μεριά, θεωρεί την πολιτική που έχει επιβληθεί σ' αυτό το χώρο από μια μερίδα παλιών, νέων ή και εκκολαπτόμενων αρχηγών και αρχηγίσκων αυτού του χώρου, ελεεινή στην μορφή και στο περιεχόμενο, και ως εκ τούτου απαραίτητο συμπλήρωμα της πολιτικής που εμποδίζει την πολιτική ανάπτυξη της σημερινής κοινωνίας.

Αυτά δεν έχουν διατυπωθεί εκτενώς στις Σελίδες Κριτικής μέχρι σήμερα, αλλά από διάφορα κείμενα η θέση αυτή του συντάκτη τους είναι φανερή. Φαίνεται όμως ότι αυτό δεν το έχει αντιληφθεί ο φίλος κ. Γκίβαλος και γι' αυτό δεν παραλείπει στα κείμενα του, να "διδάσκει" την αναντίρρητη μαρξιστική θέση του προς πάσαν κατεύθυνση.

Δεν θα μιλήσω εδώ επί της ουσίας των κειμένων του.

Πρώτον, γιατί προς το παρόν αυτά τα κείμενα δεν εκθέτουν καμία άποψη επί της ουσίας αλλά απλώς επισημαίνουν την άγνοια και αδυναμία ερμηνείας, που έχουν κάποιοι απροσδιόριστοι "άλλοι" και που ο ίδιος ο κ. Γκίβαλος και κάποιοι άλλοι επίσης απροσδιόριστοι "εμείς" δεν έχουν, και ως εκ τούτου έχουν αναλάβει τη νουθεσία του κοινωνικού συνόλου.

Δεύτερον, γιατί είναι προφανές ότι ο κ. Γκίβαλος δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στο εσωτερικό της αριστεράς, όπου θα μπορούσε να γίνει μια συζήτηση περί ορθοδοξίας και αιρέσεων και σε ένα τόπο γενικής πολιτικής συζήτησης που είναι οι Σελίδες Κριτικής. Αν δεν διαλυθεί αυτή η σύγχυση είναι φανερό ότι δεν μπορεί να γίνει συζήτηση.

Δημοσιεύουμε λοιπόν τα κείμενα του κ. Γκίβαλου ευχαρίστως, θεωρώντας τα, όχι σαν αυθεντικές μαρξιστικές αποφάνσεις, επιτιμητικές εγκλίσεις και παραινέσεις, όπως εκπέμπονται, αλλά σαν πολιτικές γνώμες που εκτίθενται στην κριτική όπως όλες οι άλλες απόψεις που υπάρχουν στην κοινωνία μας. Αν ο κ. Γκίβαλος έχει αντίρρησή σε μια τέτοια μεταχείριση των κειμένων του είμαστε πρόθυμοι να τα αποσύρουμε.

Αυτά προς το παρόν και επιφυλασσόμαστε για λεπτομερέστερη κριτική επί των διαλαμβανομένων στα γραφτά του αγαπητού κ. Γκίβαλου.